Kde to je?

Vstupní brána

Výuka probíhá v Bítovčicích, což je asi 16 km od Jihlavy. Z Jihlavy pojedete po staré silnici na Brno, odbočíte na Luka nad Jihlavou, z Luk směrem na Kamenici. První vesnice za Lukami jsou Bítovčice. V Bítovčicích naproti obchodu zabočíte doprava přes most přes řeku a pojedete pořád nahoru po hlavní ulici ke kolejím. Školička je po pravé ruce poslední dům před přejezdem, č. p. 68.

Kde parkovat?

Můžete přejet přes koleje a parkovat při okraji louky. Potom se kousek vrátíte pod koleje a je to první dům po levé straně. Pokud jsme už domluveni, rovnou vstupte do vrat. Prosím o dodržení hodiny, na kterou jsme domluveni, z důvodů střídání žáčků.

Mapa