Falcův memoriál - co vás čeká a jak se to bude hodnotit

ikona RSS Falcův memoriál - co vás čeká a jak se to bude hodnotit

V neděli 6.11.2011 se v sadu sejde spousta týmů - pes a psovod, kteří předvedou divákům, co se za rok naučili. Abyste měli možnost se ještě rychle trochu připravit, můžete si přečíst, co vás čeká:

Poslušnost (celkem 20 bodů):

Psovod používá libovolné povely slovní i posunkové, může psa i oslovovat jménem. Pamlsky jsou povoleny. Pes může být neomezeně chválen.

Sedni (5 bodů)
Pes si na povel sedne vedle psovoda nebo před ním. Pokud si pes sedne na první povel, dostane plný počet bodů, v případě opakování povelu se hodnocení snižuje.

Chůze na vodítku (5 bodů)
Pes jde u psovodovy nohy (levé nebo pravé), vodítko je volně, pes se nijak nevzdaluje a psovoda doprovází (pozor, nehodnotit jako předpisovou chůzi, jde o to, aby pes šel se psovodem a nevláčel ho)
20 kroků chůze přímá, pak slalom psa mezi 4 špalky.
Povel může psovod opakovat, kolikrát chce, penalizováno je vzdalování se psa od psovoda, táhnutí na vodítku.

Po tomto cviku přejde psovod se psem k dřevěné podlážce a vystoupí na ni (oba)

Lehni (5 bodů)
Pes si na povel lehne vedle psovoda nebo před ním. Pokud si pes lehne na první povel, dostane plný počet bodů, v případě opakování povelu se hodnocení snižuje.

Odložení (5 bodů)
Psovod libovolným způsobem odloží psa na podlážku a z podlážky sestoupí a postaví se vedle čelem k psovi. Mezitím odcvičí následující závodník povel sedni a chůzi na vodítku. Pes v odložení by měl zůstat ve stejné pozici až do skončení cviku. Povel je možno opakovat. Za změnu pozice se bodové hodnocení snižuje, pokud pes podlážku opustí, cvik nesplnil.

Obratnost (celkem 20 bodů):

Psovod používá libovolné povely slovní i posunkové, může psa i oslovovat jménem. Pamlsky jsou povoleny. Pes může být neomezeně chválen.

Bude sestavena dráha ze 4 překážek (pravděpodobně kladina, skočka, tunel a kruh). NEZÁLEŽÍ na rychlosti překonání dráhy. Hodnotit se bude překonání jednotlivých překážek - schopnost psovoda navést psa na překážku, ochota psa k překonání, radost, pečlivost. Za každou překážku je maximum 5 bodů.

Šikovnost (celkem 15 bodů)

Psovod vždy sdělí rozhodčímu, jaký trik bude provádět a tento pak se psem předvede. Celkem různé 3 triky. Hodnotí se ochota k provedení, radost a „umělecký dojem". Za každý trik je max 5. bodů. Pamlsky povoleny.

Rychlost (max 20 bodů)

Ve 3 miskách bude vždy 5 kusů potravy - granule, párek, kostky chleba. Stopuje se čas, než pes vše sežere. Není povolena pomoc (např. krmení psovodem).
Pes dostává bod za každý kousek, který sežral. Prvních 5 nejrychlejších týmů navíc dostane  5 až 1 bod podle pořadí. Časový limit 3 minuty.