Třídy

Speciální kurzy

Třídy

Předškoláci

Třída předškoláků

Určeno pro štěňátka cca do 9 měsíců. Budeme se kamarádit s ostatními pejsky, běhat s nimi po sadu a zvykat si na pohyb ve smečce. Naučíme se dávat pozor, kde je náš páneček, přiběhnout k němu na zavolání, zkusíme nějaké povely – sedni, lehni. Budeme se učit chodit s pánečkem na vodítku i jen tak. Vyzkoušíme, jak se překonávají různé překážky, opatrní získají sebevědomí, zbrklíci se budou učit zpomalit. Naučíme se dávat pac i jiné triky. A hlavně bude spousta legrace a pamlsků.

První třída

První třída

Určeno pro dorostence i dospělé pejsky. Pořádně se vyběháme s kamarády na bezpečném místě. Naučíme se, že přiběhnout k páníčkovi, když zavolá, je moc důležité a je za to velká odměna.

Paní učitelka poradí páníčkům, jak zvládnout některé naše zlozvyky, jako je ničení zařízení bytu, skákání na členy rodiny nebo žebrání o jídlo. Naučíme se důležité povely - sedni, lehni, zůstaň, stůj apod. Budeme přelézat přes kladinu, zkoušet proplétání slalomem i zdolávání dalších překážek. Zkusíme, jestli nás bude bavit přinášet míček nebo jiné předměty.

A možná se i naučíme válet sudy nebo štěkat na povel.

Chrtí specíálka

Chrt na překážce

Tady se scházejí chrti, většinou adoptovaní za zahraničí po nepříliš příjemných zážitcích profesionálních dostihových chrtů. V bezpečném oploceném prostoru mohou raketovou rychlostí běhat se stejně „praštěnými“ kamarády. Učí se nebát se ostatních lidí, trošku poslouchat, ale rádi také překonávají překážky určené mnohem menším pejskům.(pro adoptované chrty platí speciální finanční podmínky – informujte se).

Speciální kurzy

Poslušnost

Pes na překážce Základní poslušnost se cvičí podle tří řádů - Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (také Národní zkušební řád, NZŘ), Zkušební řád pro mezinárodní zkoušky pracovních psů (IPO) a Zkušební řád Kynologické jednoty ČR. V každém řádu je soustava zkoušek od nejlehčích (ZZO, BH, ZOP) až po vrcholové, u vyšších stupňů se obvykle zkoušky skládají z částí poslušnost, stopa a obrany.

V našem kurzu vám ukážeme, jak s vaším psem nacvičit základní cviky poslušnosti - chůzi u nohy na vodíku i bez, polohy sedni, lehni a vstaň, obraty na místě, přivolání i dlouhodobé odložení. Také si ukážeme základy aportu.

V případných pokračujících kurzech vás můžeme dovést až ke složení zkoušky a případně k účasti na některém závodě. Loni náš kynologický klub pořádal zkoušku Základní ovladatelnosti psa (ZOP) podle Zkušebního řádu KJ Brno a všichni účastníci byli úspěšní.

Kurzy jsou vždy v blocích po pěti hodinách, jedna hodina týdně, cena je stejná jako u běžných hodin, jen zde neplatí slevy pro adoptované psy. Přihlašování je možné i v průběhu roku.

Kurz vede Kristýna Rýglová

Dogdancing

Pes hrajicí si při dogdancingu Dogdancing může být sportovní disciplína, ale také vynikající relax a zábava, kterou lze provozovat s jakýmkoli psem a téměř kdekoli. Základem dogdancingu jsou cviky a triky, které pes provádí pod vedením svého psovoda za doprovodu hudby. Je povolena celá škála pohybů od chůze u nohy přes otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, až po válení sudů, skákání přes ruce nebo nohy psovoda apod. I v tomto sportu se skládají zkoušky, a to ve čtyřech divizích, které se od sebe liší povinnými cviky, a ve třech úrovních obtížnosti.

V našem kurzu se zaměříme na cviky a triky, které se budeme učit buď naváděním (luring), nebo tvarováním (shaping). V pokračujících kurzech vás můžeme dovést až ke složení zkoušky v některé z divizí.

Kurzy jsou vždy v blocích po pěti hodinách, jedna hodina týdně, cena je stejná jako u běžných hodin, jen zde neplatí slevy pro adoptované psy. Přihlašování je možné i v průběhu roku.

Kurz vede Tamara Šamánková

Obedience

Pes ve čtverci Obedience je v České republice poměrně mladý, ale již velmi rozšířený sport. Toto slovo znamená „poslušnost" nebo „ovladatelnost". V každé ze čtyř úrovní obtížnosti provádí psovod se psem 9 cviků, například chůzi u nohy, aport, vyslání do čtverce, dlouhodobé odložení, odložení za pochodu, rozlišení předmětu psovoda a podobně. Poslední částí hodnocení je celkový dojem z práce psa a psovoda.

Při zkouškách a závodech se přihlíží k tělesné konstituci psa a k plemeni, proto je možné tento sport provozovat s jakýmkoli pejskem. Také povely si volí psovod sám, nejsou předepsány. Za to je ale přesně předepsáno, jak mají jednotlivé cviky vypadat a pes je musí provádět opravdu přesně a při tom radostně.

Závody a zkoušky se pořádají jak venku, tak i v halách.

V našich hodinách se seznámíme s úplnými základy. Naučíme se, jak mají vypadat jednotlivé cviky v základním stupni obtížnosti. U každého si ukážeme postupy, jak dosáhnout správného provedení. Řekneme si, jak psa motivovat a odměňovat, a jak to udělat, aby to psa opravdu bavilo. A pak už to záleží jen na vás. Budete-li chtít, připravíme vás na závody (zkoušky) v kategorii OBZ.

Kurzy jsou vždy v blocích po pěti hodinách, jedna hodina týdně, cena je stejná jako u běžných hodin, jen zde neplatí slevy pro adoptované psy. Přihlašování je možné i v průběhu roku.

Kurz vede Tamara Šamánková

Agility

Pes na překážce Slovo „agility" znamená „obratnost, hbitost", ale také atraktivní a dynamický kynologický sport, který je v České republice již dobře zavedený. Vychází z parkurového skákání a stejně jako při tomto jezdeckém sportu je cílem závodníků v agility překonat překážky rozestavěné na ploše v daném pořadí, pokud možno bez chyb a v co nejkratším čase.

Na parkuru se používají různé druhy překážek: od jednoduché skokové překážky se shazovací laťkou přes kruh, probíhací překážky jako tunely a slalom, až po překážky zónové - kladina, šikmá stěna, houpačka. Psi se na soutěžích dělí do tří velikostních kategorií (malí, střední a velcí) a tří výkonnostních kategorií (A1 - začátečníci, A2 - závodníci a A3 - elita).

Pes na parkuru nesmí na sobě mít obojek ani žádnou jinou výstroj, psovod u sebe nesmí mít pamlsky, hračku ani žádné jiné věci. Psovod se nesmí dotknout psa ani překážky ani překážku překonat. Je tedy důležité, aby byl pes perfektně ovladatelný pouhým slovem a pohybem. Při závodech se klade větší důraz na bezchybné překonání překážek: pokud pes shodí laťku, dostane trestné body, stejně tak pokud se nedotkne kontaktní zóny na kladině. Rychlost určuje pořadí až u psů, kteří mají stejný počet trestných bodů.

Vzhledem k velikostním kategoriím se agility dá cvičit na závodní úrovni s většinou psů bez ohledu na plemeno (snad kromě psů příliš malých a příliš těžkých, kteří by si mohli odrazy a dopady na předepsané výšce překážek způsobit zdravotní problémy), na rekreační úrovni je pak vhodné pro kohokoli - výška překážek se přizpůsobí i těm nejmenším.

V našich hodinách se seznámíme se základy agility. Psi se naučí samostatně překonávat jednotlivé překážky i krátké sekvence. Psovodi se pak naučí, jak psa správně povely a pohyby těla vést, aby se mu nepletli do cesty. A protože je agility zátěžový sport, budeme se věnovat také správné přípravě psa na výkon - naučíme se jej protáhnout a zapracujeme na správné technice skoku, abychom minimalizovali pravděpodobnost zranění.

Kurzy jsou vždy v blocích po pěti hodinách, jedna hodina týdně, cena je stejná jako u běžných hodin, jen zde neplatí slevy pro adoptované psy. Přihlašování je možné i v průběhu roku.

Kurz vede Kateřina Kelblová

Malá plemena

Pes s predmetem Ve Zkušebním řádu pro sportovní výcvik psů v České republice je část, která je určená pro psy s kohoutkovou výškou do 45 cm. Tato „malá plemena" mohou podle tohoto řádu skládat zkoušky, které se jmenují Základní minimum malých plemen (ZMMP) a Zkouška malých plemen (ZMP) stupeň 1, 2 a 3. Tyto zkoušky se skládají vždy z částí stopa, poslušnost a speciální cviky.

Část „stopa" obsahuje sledování stopy určité délky s nalezením předmětů, část „poslušnost" je prověření klasické poslušnosti, jen s úpravou výšky překážek. „Speciální cviky" jsou z větší části založeny na schopnosti psa pracovat nosem - rozlišují se pachy několika předmětů, hledá se ztracený předmět a také musí pes samostatně v terénu vyhledávat odhozené předměty. U vyšších zkoušek také pes vyhledává osoby ukryté za maketami a rozlišuje osoby podle pachu.

V našem kurzu se zaměříme na cviky obsažené v nejnižším stupni zkoušky. Část hodiny vždy věnujeme nácviku poslušnosti a část nácviku pachových prací včetně stop. Velkou pozornost budeme věnovat přinášení předmětů a samostatné práci v terénu.

V případných pokračujících kurzech vás můžeme dovést až ke složení zkoušky a také k účasti na některém závodě. Náš kynologický klub pořádá ve Zbraslavi u Brna každý rok v dubnu „Velký závod pro malá plemena o brněnskou jitrničku", kde se závodí právě podle výše zmíněných pravidel.

Kurzy jsou vždy v blocích po pěti hodinách, jedna hodina týdně, cena je stejná jako u běžných hodin, jen zde neplatí slevy pro adoptované psy. Přihlašování je možné i v průběhu roku.

Kurz vede Tamara Šamánková nebo Kateřina Kelblová