Speciální kurz - AGILITY

ikona RSS Speciální kurz - AGILITY

Slovo „agility" znamená „obratnost, hbitost", ale také atraktivní a dynamický kynologický sport, který je v České republice již dobře zavedený. Vychází z parkurového skákání a stejně jako při tomto jezdeckém sportu je cílem závodníků v agility překonat překážky rozestavěné na ploše v daném pořadí, pokud možno bez chyb a v co nejkratším čase.

Na parkuru se používají různé druhy překážek: od jednoduché skokové překážky se shazovací laťkou přes kruh, probíhací překážky jako tunely a slalom, až po překážky zónové - kladina, šikmá stěna, houpačka. Psi se na soutěžích dělí do tří velikostních kategorií (malí, střední a velcí) a tří výkonnostních kategorií (A1 - začátečníci, A2 - závodníci a A3 - elita).

Pes na parkuru nesmí na sobě mít obojek ani žádnou jinou výstroj, psovod u sebe nesmí mít pamlsky, hračku ani žádné jiné věci. Psovod se nesmí dotknout psa ani překážky ani překážku překonat. Je tedy důležité, aby byl pes perfektně ovladatelný pouhým slovem a pohybem.
Při závodech se klade větší důraz na bezchybné překonání překážek: pokud pes shodí laťku, dostane trestné body, stejně tak pokud se nedotkne kontaktní zóny na kladině. Rychlost určuje pořadí až u psů, kteří mají stejný počet trestných bodů.

Vzhledem k velikostním kategoriím se agility dá cvičit na závodní úrovni s většinou psů bez ohledu na plemeno (snad kromě psů příliš malých a příliš těžkých, kteří by si mohli odrazy a dopady na předepsané výšce překážek způsobit zdravotní problémy), na rekreační úrovni je pak vhodné pro kohokoli - výška překážek se přizpůsobí i těm nejmenším.

V našich hodinách se seznámíme se základy agility. Psi se naučí samostatně překonávat jednotlivé překážky i krátké sekvence. Psovodi se pak naučí, jak psa správně povely a pohyby těla vést, aby se mu nepletli do cesty. A protože je agility zátěžový sport, budeme se věnovat také správné přípravě psa na výkon - naučíme se jej protáhnout a zapracujeme na správné technice skoku, abychom minimalizovali pravděpodobnost zranění.

Tyto speciální hodiny budou probíhat v trošku jiném režimu než běžné hodiny ve školičce. Pokud se na hodiny přihlásíte, zaplatíte si 5 hodin najednou - to bude jedna část kurzu. Hodina bude vždy jednou za týden podle rozvrhu, který sestavím až po přijetí všech přihlášek. Bude zapotřebí, abyste opravdu na těchto pět hodin přišli, protože výuka bude pobíhat podle časového plánu a nebude možné se vracet zpět, kvůli někomu, kdo minule chyběl. Stane-li se, že opravdu z vážných důvodů nebudete moci přijít (nemoc psovoda nebo psa), budete mít po skončení pětitýdenního kurzu možnost přijít na jeden náhradní termín. Pak bud následovat další pětihodinový (pětitýdenní) pokračovací kurz. Výjimky připouštím pro fenu, která začne hárat nebo dlouhodobé vážné onemocnění psa nebo psovoda. V těchto případech se domluvíme na individuálním řešení. 

Hodiny povede Kateřina Kelblová. A že to opravdu umí, se můžete přesvědčit na tomto videu ze závodů ve Zlíně, kde běžela se svým kníračem Bodiem.