Speciální kurz - DOGANCING

ikona RSS Speciální kurz - DOGANCING

Dogdancing může být sportovní disciplína, ale také vynikající relax a zábava, kterou lze provozovat s jakýmkoli psem a téměř kdekoli. Základem dogdancingu jsou cviky a triky, které pes provádí pod vedením svého psovoda za doprovodu hudby. Je povolena celá škála pohybů od chůze u nohy přes otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, až po válení sudů, skákání přes ruce nebo nohy psovoda apod. I v tomto sportu se skládají zkoušky, a to ve čtyřech divizích, které se od sebe liší povinnými cviky, a ve třech úrovních obtížnosti.

V našem kurzu se zaměříme na cviky a triky, které se budeme učit buď naváděním (luring), nebo tvarováním (shaping). V pokračujících kurzech vás můžeme dovést až ke složení zkoušky v některé z divizí.

Tyto speciální hodiny budou probíhat v trošku jiném režimu než běžné hodiny ve školičce. Pokud se na hodiny přihlásíte, zaplatíte si 5 hodin najednou - to bude jedna část kurzu. Hodina bude vždy jednou za týden podle rozvrhu, který sestavím až po přijetí všech přihlášek. Bude zapotřebí, abyste opravdu na těchto pět hodin přišli, protože výuka bude pobíhat podle časového plánu a nebude možné se vracet zpět, kvůli někomu, kdo minule chyběl. Stane-li se, že opravdu z vážných důvodů nebudete moci přijít (nemoc psovoda nebo psa), budete mít po skončení pětitýdenního kurzu možnost přijít na jeden náhradní termín. Pak bud následovat další pětihodinový (pětitýdenní) pokračovací kurz. Výjimky připouštím pro fenu, která začne hárat nebo dlouhodobé vážné onemocnění psa nebo psovoda. V těchto případech se domluvíme na individuálním řešení.

Hodiny povede Tamara Šamánková střídavě s Katkou Kelblovou.

Na tomto videu můžete vidět Barda, jak skládá zkoušku v divizi Freestyle v úrovni 1.