Speciální kurz - MALÁ PLEMENA

ikona RSS Speciální  kurz - MALÁ PLEMENA

Ve Zkušebním řádu pro sportovní výcvik psů v České republice je část, která je určená pro psy s kohoutkovou výškou do 45 cm. Tato „malá plemena" mohou podle tohoto řádu skládat zkoušky, které se jmenují Základní minimum malých plemen (ZMMP) a Zkouška malých plemen (ZMP) stupeň 1, 2 a 3. Tyto zkoušky se skládají vždy z částí stopa, poslušnost a speciální cviky.

Část „stopa" obsahuje sledování stopy určité délky s nalezením předmětů, část „poslušnost" je prověření klasické poslušnosti, jen s úpravou výšky překážek. „Speciální cviky" jsou z větší části založeny na schopnosti psa pracovat nosem - rozlišují se pachy několika předmětů, hledá se ztracený předmět a také musí pes samostatně v terénu vyhledávat odhozené předměty. U vyšších zkoušek také pes vyhledává osoby ukryté za maketami a rozlišuje osoby podle pachu.

V našem kurzu se zaměříme na cviky obsažené v nejnižším stupni zkoušky. Část hodiny vždy věnujeme nácviku poslušnosti a část nácviku pachových prací včetně stop. Velkou pozornost budeme věnovat přinášení předmětů a samostatné práci v terénu.

V případných pokračujících kurzech vás můžeme dovést až ke složení zkoušky a také k účasti na některém závodě. Náš kynologický klub pořádá ve Zbraslavi u Brna každý rok v dubnu „Velký závod pro malá plemena o brněnskou jitrničku", kde se závodí právě podle výše zmíněných pravidel.

Tyto speciální hodiny budou probíhat v trošku jiném režimu než běžné hodiny ve školičce. Pokud se na hodiny přihlásíte, zaplatíte si 5 hodin najednou - to bude jedna část kurzu. Hodina bude vždy jednou za týden podle rozvrhu, který sestavím až po přijetí všech přihlášek. Bude zapotřebí, abyste opravdu na těchto pět hodin přišli, protože výuka bude pobíhat podle časového plánu a nebude možné se vracet zpět, kvůli někomu, kdo minule chyběl. Stane-li se, že opravdu z vážných důvodů nebudete moci přijít (nemoc psovoda nebo psa), budete mít po skončení pětitýdenního kurzu možnost přijít na jeden náhradní termín. Pak bud následovat další pětihodinový (pětitýdenní) pokračovací kurz. Výjimky připouštím pro fenu, která začne hárat nebo dlouhodobé vážné onemocnění psa nebo psovoda. V těchto případech se domluvíme na individuálním řešení.

Hodiny povede Tamara Šamánková střídavě s Katkou Kelblovou.

Na tomto videu můžete vidět Barda, jak předvádí cvik "Ztracený předmět". Ovšem správně se nemá jít nejprve podívat na kameramana, ale má běžet přímo k tomu předmětu přinést ho psovodovi :-)