Speciální kurz - PES ZÁCHRANÁŘ

ikona RSS Speciální kurz - PES ZÁCHRANÁŘ
Výcvik záchranářských psů se řídí pravidly Mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy (IRO). Tento řád obsahuje řadu zkoušek v různých stupních obtížnosti. Jedná se zejména o zkoušky :
1. Zkouška záchranného psa stopaře
2. Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání
3. Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách
4. Zkouška záchranného psa lavináře
5. Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání
Mimo samostatné práce psa, ať už se jedná o stopu či samotné vyhledávání, je navíc kladen důraz i na poslušnost a ovladatelnost psa.

V našem kurzu budeme převážně pracovat se zkušebním řádem pro zkoušky 1-3, (trénink lavin je možný pouze v zimně a to pouze pokud napadne sníh, vodní plochu v Kovalovicích nemáme :-) ).

Budeme učit pejsky samostatně pracovat jak na stopě, tak při samotném vyhledávání osob. Tato práce psy většinou hodně baví. Mimo samostatné práce ale samozřejmě budeme také pracovat na poslušnosti, a to jak na běžné jako je chůze u nohy na a bez vodítka, polohování psa u nohy i na dálku, obraty za chůze i u nohy, aport atd.,  tak i na speciální poslušnosti dle tohoto řádu, kam se řadí cviky jako je chůze po vodorovném žebříku, skok daleký, pohyblivá kladina na sudech, ovladatelnost na dálku (vysílání psa do směrů s odložením u předmětu, případně na stole) atd. Pracovat budeme tak jak jste zvyklí s pamlsky, hračkami, klikrem.

Tyto speciální hodiny budou probíhat ve stejném režimu jako ostatní kurzy ve školičce. Pokud se na hodiny přihlásíte, zaplatíte si 5 hodin najednou - to bude jedna část kurzu. Hodina bude vždy jednou za týden podle rozvrhu, který sestavím až po přijetí všech přihlášek. Bude zapotřebí, abyste opravdu na těchto pět hodin přišli, protože výuka bude pobíhat podle časového plánu a nebude možné se vracet zpět, kvůli někomu, kdo minule chyběl. Stane-li se, že opravdu z vážných důvodů nebudete moci přijít (nemoc psovoda nebo psa), budete mít po skončení pětitýdenního kurzu možnost přijít na jeden náhradní termín. Pak bude následovat další pětihodinový (pětitýdenní) pokračovací kurz. Výjimky připouštím pro fenu, která začne hárat nebo dlouhodobé vážné onemocnění psa nebo psovoda. V těchto případech se domluvíme na individuálním řešení.

Hodiny povede Kačka Nováková.