Speciální kurz - POSLUŠNOST

ikona RSS Speciální kurz - POSLUŠNOST

Základní poslušnost se cvičí podle tří řádů - Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (také Národní zkušební řád, NZŘ), Zkušební řád pro mezinárodní zkoušky pracovních psů (IPO) a Zkušební řád Kynologické jednoty ČR. V každém řádu je soustava zkoušek od nejlehčích (ZZO, BH, ZOP) až po vrcholové, u vyšších stupňů se obvykle zkoušky skládají z částí poslušnost, stopa a obrany.

V našem kurzu vám ukážeme, jak s vaším psem nacvičit základní cviky poslušnosti - chůzi u nohy na vodíku i bez, polohy sedni, lehni a vstaň, obraty na místě, přivolání i dlouhodobé odložení. Také si ukážeme základy aportu.

V případných pokračujících kurzech vás můžeme dovést až ke složení zkoušky a případně k účasti na některém závodě. Loni náš kynologický klub pořádal zkoušku Základní ovladatelnosti psa (ZOP) podle Zkušebního řádu KJ Brno a všichni účastníci byli úspěšní.

Tyto speciální hodiny budou probíhat v trošku jiném režimu než běžné hodiny ve školičce. Pokud se na hodiny přihlásíte, zaplatíte si 5 hodin najednou - to bude jedna část kurzu. Hodina bude vždy jednou za týden podle rozvrhu, který sestavím až po přijetí všech přihlášek. Bude zapotřebí, abyste opravdu na těchto pět hodin přišli, protože výuka bude pobíhat podle časového plánu a nebude možné se vracet zpět, kvůli někomu, kdo minule chyběl. Stane-li se, že opravdu z vážných důvodů nebudete moci přijít (nemoc psovoda nebo psa), budete mít po skončení pětitýdenního kurzu možnost přijít na jeden náhradní termín. Pak bud následovat další pětihodinový (pětitýdenní) pokračovací kurz. Výjimky připouštím pro fenu, která začne hárat nebo dlouhodobé vážné onemocnění psa nebo psovoda. V těchto případech se domluvíme na individuálním řešení.

Hodiny povede Kateřina Nováková.