Zkouška ovladatelnosti psa – Kovalovice, 11.10.2014 (sobota)

ikona RSS Zkouška ovladatelnosti psa – Kovalovice, 11.10.2014 (sobota)

Někteří z žáčků Psí školičky BaF již se svým pejskem za dobu, co školičku navštěvují, udělali značné pokroky. Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost složení jedné ze základních zkoušek z poslušnosti přímo ve školičce v Kovalovicích, v prostředí, které znáte.

Jedná se o

Zkoušku ovladatelnosti psa (ZOP) podle řádu Kynologické jednoty ČR Brno.

Zkouška se skládá ze dvou částí - základní, kterou provádí vždy jeden psovod se svým psem, a ze cviků skupinových a speciálních.

V základní části se bude přezkušovat:
- přivolání psa,
- ovladatelnost na vodítku a bez vodítka (chůze u nohy běžnou chůzí, pomalou chůzí a poklusem, obraty u nohy vlevo, vpravo a čelem vzad v klidu i za pochodu),
- polohy sedni, lehni a vstaň u nohy na vodítku,
- a odložení v leže, kdy je psovod vzdálen od psa 30 kroků, zatímco výše uvedené cviky provádí další pes.

Ve skupinových a speciálních cvicích se prověřuje ovladatelnost psa na vodítku a polohy jako v předchozí části, ale společně cvičí skupina 3-5 psů. Ve stejné skupině se provede také odložení v leže, kdy se psovodi vzdálí na 30 kroků od psů a zůstanou tak 2 minuty.
Speciálním cvikem je přenesení psa psovodem a cizí osobou, při němž pes musí mít náhubek. Posledním cvikem je chůze po nepříjemném materiálu, kterým bude lino, guma, igelit, dřevěné desky a podobně.

Při provádění cviků zkoušky se nesmí používat pamlsky, hračky ani jiné motivační pomůcky. Po provedení cviků základní části však budete mít přestávku, zatímco budou cvičit ostatní, během které může pejsek dostat pamlsky i hračku a odpočinout si.

Všechny cviky bude hodnotit oficiální rozhodčí a podle počtu získaných bodů bude zkouška hodnocena známkou výborně, velmi dobře, dobře nebo nesplnil. Pokud zkoušku složíte, bude její výsledek zapsán do výkonnostního průkazu (který dostanete), u psů s průkazem původu (rodokmenem) i do něj. Složenou zkoušku můžete u psů s PP nahlásit plemenné knize a případná štěňata s PP po vašem psovi nebo feně ji budou mít u rodičů napsanou v rodokmenu.

Ke zkoušce se mohou přihlásit psi a feny, kteří v době konání zkoušky budou mít minimálně 10 měsíců. Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu i bez něj včetně kříženců.

Zápisné bude kolem 200,- Kč. Pokud nejste členem žádné organizace spadající pod Českomoravskou kynologickou unii (ČMKU, např. chovatelský klub vašeho plemene), budete se muset stát členem Kynologického klubu BaF, což vás bude stát dalších 150,- Kč.

Zkoušky jsou zhruba za tři měsíce, to se dá ještě spousta věcí nacvičit. Přihlaste se své paní učitelce, dá vám vytištěný popis cviků a jejich provedení. Vytvoříme speciální třídu, která se bude scházet 1x za 14 dní, abychom se na zkoušku připravili. A ničeho se nebojte - vaši pejsci jsou chytří a šikovní, a vy se to taky nějak naučíte! :-)

V tomto odkazu najdete podrobný zkušební řád KJ ČR Brno

A tady si můžete přečíst, jak svou zkoušku ZOP skládali Bard a Bodie.